Fizjoterapeuta Lebork

Masaz Lebork

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Małgorzata Gleske, 84-300 Lębork, ul.Krzywoustego 15 B, tel. 660 803 227, e-mail: info@mamed.net
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Kontakt drogą poczty elektronicznej e-mail wiąże się jednak ze zgodą na przetwarzanie przesyłanych danych osobowych przez podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu (firma hostingowa dostarczająca usługę mailową).
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania usług z zakresu fizjoterapii, SPA, usług szkoleniowych, oraz w celach marketingowych (przetwarzanie wymagające zgody następuje tylko dla osób, które ją wyraziły).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest ustalany indywidualnie, w zależności od rodzaju usługi. Wykonanie usługi leczniczej wiąże się z przechowywaniem danych osobowych w dokumentacji medycznej przez okres minimalnie 20 lat (wymóg ustawowy), licząc od chwili rozpoczęcia ich przetwarzania.

Regulamin strony firmy w serwisie Facebook

 1. Dane osobowe nie mogą być przez nas przekazywane ani przechowywane lub gromadzone za pośrednictwem serwisu Facebook w ramach obecnego stanu prawnego.
 2. Ponosimy odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych.
 3. Pytania dotyczące usług leczniczych w odniesieniu do Państwa zdrowia lub zawierające inne dane osobowe (w tym np. dane wrażliwe) należy kierować do nas innymi kanałami. Najlepiej bezpośrednio, drogą telefoniczną.
 4. Jeśli zapytanie wysłane do nas przez Państwa w ramach usług świadczonych przez firmę Facebook będzie zawierało dane osobowe, będziemy je usuwać z naszego konta (wszędzie gdzie mamy możliwość) niezwłocznie po stwierdzeniu faktu i w odpowiedzi sugerować kontakt drogą telefoniczną w celu uzyskania informacji (oddzwaniamy na wszystkie telefony wykonywane z numerów, które nie są zastrzeżone).
 5. Chociaż nie będziemy mieli dostępu do danych po ich usunięciu z naszego Page'a, to będą one przechowywane na serwerach dostawcy usług, który jest podmiotem odpowiedzialnym za ich administrację lub przetwarzanie. Dopełnienie obowiązku prawnego spoczywa na stronach proporcjonalnie.
 6. Informujemy, że mają Państwo prawo oczekiwać usunięcia, przeniesienia, sprostowania lub umożliwienia dostępu do danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa i aktualnego regulaminu administratora danych osobowych, oraz podmiotów przetwarzających dane na jego zlecenie.
 7. Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące wdrożenia przepisów prawa ochrony danych osobowych i innych obowiązujących przepisów w odniesieniu do działań podejmowanych za pośrednictwem serwisu Facebook.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.